اخبار


علی صانعی که به منظور استعدادیابی بازیکنان مستعد فوتسال به رشت سفر کرده از تمرین پسران فوتسال در کانون رشت باشگاه مهرعظام دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام، سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران در حاشیه حضور در هیئت فوتبال گیلان، از تمرینات تیم فوتسال پسران مهرعظام نیز بازدید کرد. علی صانعی همچنین با قربانعلی الماس خاله، رئیس هیئت گیلان و مسئول کانون رشت نیز دیدار کرد.

در این نشست نعیم باقری سرمربی تیم فوتسال مهر عظام رشت و سایر مربیان نیز حضور داشتند.

اخبار روز

Keep Updated to our News and Blog

سایر