حضور دختران مهرعظام تبریز در جشن فوتبال پایه

به مناسبت روز فوتبال پایه، هیات فوتبال آذربایجان شرقی مسابقه روپایی را برگزار کرد که دختران مهرعظام تبریز در مسابقه خوش درخشیدند. 

به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛ در تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا، 15 می روز فوتبال پایه نامگذاری شده است که به این مناسبت هیات فوتبال آذربایجان شرقی یک دوره مسابقه روپایی زدن را با حضور دختران فوتبالیست برگزار کرد. در این مسابقه دختران مهرعظام تبریز هم عملکرد خوبی داشتند به طوریکه عنوان نخست به یکی از دختران مهرعظام رسید.

در این مراسم که بیشتر شبیه برگزاری یک جشن بود، دختران فوتبالیست متولد 91 تا 95 که در مجموع 90 نفر بودند، دور هم جمع شدند و مسابقه روپایی را برگزار کردند.

در پایان این مسابقه سودا کیانمهر از کانون تبریز مهرعظام اول شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حمایت از فوتبال پایه روز 15 می را در تقویم خود قرار داده است تا کشورها بیشتر به فوتبال پایه توجه کنند. 

اخبار روز

سایر