تمرین پر انرژی دختران در کانون البرز (گزارش تصویری)

البرز که جزو کانون‌های تازه وارد مهرعظام به حساب می‌آید، از اواخر تابستان کار خود را آغاز کرده و اکنون 250 دختر و پسر را به عضویت خود درآورده است.
تصاویر زیر به تمرین دختران این کانون اختصاص دارد که در زمین چمن دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

اخبار روز

سایر