تمرینات فوتبال و دو میدانی کانون بیرجند از نگاه دوربین

کانون بیرجند باشگاه مهرعظام در تابستان سال 1401 فعالیت خود را آغاز کرده و حالا با جذب بیش از 1300 نفر، یکی از کانون های پرجعیت مهرعظام را تشکیل داده است. در گزارش تصویری پیش رو، بخشی از تمرینات فوتبال پسران و دو میدانی این کانون پیش روی شما قرار گرفته است. 

عکس ها: عادل قهوه چی  – بیرجند


اخبار روز

سایر