تمرین دختران و پسران کانون شاهرود زیر ذره بین

کانون شاهرود باشگاه مهرعظام در سه رشته فوتبال، فوتسال و دوومیدانی فعالیت می کند. در سال جاری تمرینات دختران و پسران در هر سه رشته در دانشگاه آزاد واحد شاهرود در حال برگزاری است. این کانون  400 عضو دارد که در این گزارش گوشه‌ای از تمرینات دختران و پسران را می‌بینید.

اخبار روز

سایر