تمرینات فوتبال کانون گرگان از نگاه دوربین

بازیکنان تیم فوتبال کانون گرگان باشگاه مهرعظام چند روزی است که تمرینات خود را در سال جاری آغاز کرده‌اند. این تمرینات زیر نظر مربیان و در هوای مطبوع این روزهای گرگان برگزار می‌شود. کانون گرگان باشگاه مهرعظام حدود 700 عضو دارد که تقریبا نیمی از این تعداد را پسران فوتبالیست تشکیل می‌دهند. در این گزارش تصاویری از شروع تمرینات بازیکنان فوتبال این کانون می‌بینیم.

اخبار روز

سایر