تمرینات تیم فوتبال کانون گرگان از قاب دوربین

بازیکنان تیم فوتبال کانون گرگان باشگاه مهرعظام تمرینات خود را زیر نظر مربیان این کانون آغاز کرده‌اند. 

کانون گرگان حدود 700عضو دارد که در رشته‌های فوتبال، فوتسال و دوومیدانی فعالیت می‌کنند. تقریبا نیمی از اعضای این کانون را فوتبالیست‌های پسر تشکیل می‌دهند. در این گزارش چند عکس از تمرینات تیم فوتبال مهرعظام گرگان  می‌بینیم.

اخبار روز

سایر