رقابت 80 دوومیدانی‌کار در کانون مهرعظام بیرجند

.مسابقات دوومیدانی پسران کانون مهرعظام بیرجند با حضور 80 دوومیدانی‌کار برگزار  و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد

به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛‌کانون بیرجند باشگاه مهرعظام برای شناسایی استعدادهای برتر رشته دوومیدانی مسابقاتی را در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان پسر برگزار کرد و نفرات شرکت کننده در پنج ماده با هم به رقابت پرداختند.

این رقابت‌ها در دوی100 و ۸۰۰ متر، 4 در 100 متر، پرتاب وزنه و پرش طول برگزار شد که در پایان با معرفی نفرات برتر جوایزی از  به آنها اهدا شد.

در رده سنی جوانان رقابت‌های دوی 100 متر برگزار نشد و شرکت کننده‌ها در چهار ماده با هم به رقابت پرداختند. در ماده پرتاب وزنه ، مرتضی باقری اول شد. در پرش طول امیر مهدی محمدی رکوردی بهتر از بقیه ثبت کرد و در دوی 800 متر محمد امین حاجی‌آبادی در رده نخست قرار گرفت. در رقابت‌های دوی ۴ در۱۰۰ متر امدادی هم تیم امیر مهدی وحدتی نیا، ابولفضل خالقی ، محمد امین حاجی آبادی و امیر عباس اکبری رده نخست را به دست آوردند.

در رده سنی نوجوانان و در پرتاب وزنه امیرعباس اکبری رده‌ نخست را به دست آورد. در پرش طول هم محمدرضا خنکی اول شد. در دوی  ۱۰۰متر امیرعلی جعفری زودتر از بقیه از خط پایان گذشت و در دوی ۸۰۰ متر امیرعلی سلمانی اول شد. در ماده ۴ در ۱۰۰متر امدادی هم امیر علی جعفری ، متین طاهر پور، سینا عباسیان و محمد رضا نادی اول شدند.

در رده سنی نونهالان و ماده پرتاب وزنه محمد مرصاد نوکی اول ش و در پرش طول مجتبی امیرابادی پرش بهتری نسبت به بقیه داشت.در دوی ۱۰۰متر امیر حسین کرمانی و در دوی  ۸۰۰ متر امیر علی اشرفی به عنوان نخست دست یافتند.

در دوی ۴ در ۱۰۰متر امدادی هم علی اصغر محمدی، سیدطاها موسوی، علیرضا امیرابادی زاده و حسن رضا یدالهی اول شدند.    

اخبار روز

سایر