بررسی امکانات و زیرساخت‌های تربت جام برای پیوستن به مهرعظام

مدیران باشگاه مهرعظام ضمن بازدید از اماکن و زیرساخت‌های ورزشی شهر تربت جام، شرایط تاسیس کانون مهرعظام در این شهر را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛در روزهای ابتدایی این هفته بود که علی پارسی (مدیر عامل) و علی کفاشیان (رئیس هیئت مدیره) باشگاه مهرعظام با دعوت شهردار و شورای شهر تربت جام، راهی این شهر شدند تا امکانات این شهر را برای پیوستن به خانواده مهرعظام بررسی کنند.

علی کفاشیان درباره این سفر و دیدار با مسئولان تربت جام گفت:« در حاشیه سفر به خراسان رضوی و بازدید از کانون مشهد، چند ساعتی را هم به تربت جام رفتیم. شهردار و اعضای شورای شهر تربت جام پیش از این با حضور در دفتر باشگاه، خواستار تاسیس یک کانون مهرعظام در این شهر شده بودند. ما هم با دعوت آن‌ها به تربت جام رفتیم تا امکانات و شرایط این شهر را از نزدیک ببینیم.»

رئیس هیئت مدیره باشگاه مهرعظام ادامه داد:« در بازدیدهای خود به این نتیجه رسیدیم که امکانات این شهر به شدت محدود است و البته با توجه به عدم فعالیت خاصی از سوی مدارس فوتبال، جای کار بسیاری هم دارد. با مسئولان شورای شهر، شهر و فرماندار این شهر هم جلساتی را برگزار کردیم و در حال بررسی هستیم تا در صورت امکان، در آینده‌ای نزدیک کانون جدیدی از مهرعظام را در این خطه مستعد تاسیس کنیم.»


اخبار روز

سایر