بازی‌های نیمه نهایی دومین جشنواره مهرعظام از نگاه دوربین

در مرحله نیمه نهایی دومین جشنواره باشگاه مهرعظام، خرمشهر و تبریز با غلبه بر کردستان و زاهدان، راهی دیدار پایانی شدند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛ در اولین بازی این مرحله ابتدا خرمشهر با 4 گل از سد زاهدان گذشت و سپس تبریز با دوگل زاهدان را از پیش رو برداشت.

به این ترتیب خرمشهر و تبریز به رقابت پایانی راه پیدا کردند و کردستان و زاهدان راهی رده بندی شدند.

عکس ها: امیر استواری


اخبار روز

سایر