نشست مدیران باشگاه مهرعظام با مربیان اسلامشهر و رباط کریم

رییس هیات مدیره و مدیر عامل باشگاه مهرعظام با حضور در ورزشگاه امام خمینی شاتره ( محل تمرین اعضای کانون اشلامشهر) با مربیان این کانون و همینطور رباط کریم نشستی را برگزار کردند. 

به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛علی کفاشیان، رئیس هیات مدیره و علی پارسی، مدیرعامل باشگاه مهرعظام با حضور در کانون اسلامشهر از فعالیت‌های مهرعظام در این کانون بازدید کردند.

مدیران باشگاه مهرعظام با حضور چند ساعته در اسلامشهر ابتدا از محل تمرین این کانون بازدید کردند و سپس با مربیان و مدیران دو کانون اسلامشهر و رباط کریم نشستی داشتند.

بازدید از محل تمرینات اعضای کانون اسلامشهر باشگاه مهرعظام یکی از اهداف مدیران باشگاه بود اما بعد از این برررسی؛ نشست مفصلی را با مربیان رشته‌های مختلف برگزار کردند و صحبت‌های آنها را شنیدند.

کانون اسلامشهر اولین کانون باشگاه مهرعظام است که در طول سه سال فعالیت، حدود ۷۰۰ دختر و پسر نوجوان را جذب کرده است؛ بچه‌هایی که در رشته‌های فوتبال، فوتسال و دوومیدانی فعالیت می‌کنند. 

کانون رباط کریم نیز از تابستان به خانواده مهرعظام ملحق شده است و تاکنون 380 دختر و پسر را تحت پوشش قرار داده است. 

اخبار روز

سایر