بازدید بنیان‌گذار و مدیران مهرعظام از کانون خرمشهر (گزارش تصویری)

عباس ایروانی بنیان‌گذار باشگاه مهرعظام با سفر به استان خوزستان از کانون خرمشهر این باشگاه بازدید کرده و با اعضای آن دیدار کرد.

اخبار روز

سایر