کانون‌های باشگاه مهرعظام زیر ذره‌ بین

در ادامه بررسی عملکرد کانون‌های باشگاه مهرعظام، ناظر باشگاه به شش شهر سفر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛ نظارت بر عملکرد کانون‌های باشگاه مهرعظام در شهرهای مختلف یکی از دغدغه‌های مدیران این مجموعه است که در همین راستا طی یک ماه گذشته، ناظر باشگاه به شش شهر سفر کرد.

در مرحله اول ناظر باشگاه مهرعظام از کانون‌های اسلامشهر، رباط کریم و قزوین بازدید کرد و در ادامه به ارومیه سفر کرد تا در جریان فعالیت کانون مهرعظام این شهر قرار گیرد. کردستان و تبریز دو مقصد دیگر ناظر باشگاه مهرعظام بود تا از وضعیت تمرینات و فعالیت‌های این دو کانون نیز بازدید کند.

بازدید‌های سرزده و بررسی وضعیت کانون‌های باشگاه یکی از مهمترین برنامه‌های واحد نظارت و آموزش باشگاه به حساب می‌آید که به طور مرتب انجام شده است و نقش مهمی در ارزیابی عملکرد کانون‌های باشگاه مهرعظام دارد.

اخبار روز

سایر