اخبار مهرعظام

انزلی در ابتدای راه

ژیمناستیک و فوتبال فعال شدند

بررسی ها برای راه اندازی فعالیت های مهرعظام در انزلی از اوایل بهار آغاز شد اما شرایط به سمتی پیش رفت که کمی کار به تاخیر افتاد تا اینکه مسوولیت انجام این کار به قربانعلی الماس خاله سپرده شد. رییس هیات فوتبال گیلان که در راه اندازی کانون رشت هم کمک زیادی کرد، حالا در قدم دیگر، فعالیت های انزلی را سر و سامان می دهد. در این مسیر نریمان یوسفی که مسوول آموزش و پرورش بندرانزلی است، به همراه محمود رمضانی دست به کار شده اند و کودکان علاقه مند در این شهر را در دو رشته ژیمناستیک و فوتبال جذب کرده اند. مدرسه راه زینب سالن ژیمناستیک مجهزی دارد که این روزها تمرینات ژیمناستیک مهرعظام دراین سالن انجام می شود. به گفته یوسفی تاکنون 78 دختر و 89 پسر در این رشته جذب شده اند.  در فوتیال هم 100 نفر در بخش پسران و 50 نفر در بخش دختران شروع به فعالیت کرده اند که تمرینات خود را زیر نظر هشت مربی دنبال می کنند.

این فعالیت ها از ابتدای تیرماه آغاز شده و قرار است کم کم رشته های دیگر هم فعال شوند تا مهرعظام بتواند در این شهر که استعدادهای زیادی در خود دارد، زمینه ساز پرورش و رشد کودکان و نوجوانان باشد.

اخبار روز

Keep Updated to our News and Blog

سایر