گزارش تصویری افتتاح رسمی کانون بجنورد

کانون بجنورد  چند ماه پس از آغاز فعالیت، به طور رسمی و با حضور بنیان گذار باشگاه مهرعظام افتتاح شد. این کانون اکنون با جذب 500 ورزشکار دختر و پسر در دو رشته فوتبال و فوتسال فعالیت می کند.

عکس ها: رادیو عظام


اخبار روز

سایر