مهرعظام

باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام

مهر عظام با رویکرد استعداد یابی و پرورش کودکان و نوجوانان در رده سنی پایه ایران عزیزمان در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت خود را با رویکرد مسئولیت اجتماعی در سال 1400 آغاز نمود