آغاز تمرینات دوومیدانی در کانون مهرعظام ایلام

کانون مهرعظام ایلام با استعدادیابی در مدارس این شهر، دانش آموزان مستعد را برای فعالیت در رشته دوومیدانی انتخاب کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛ در راستای توسعه فعالیت‌های دوومیدانی باشگاه مهرعظام، کانون ایلام طرح استعدادیابی را در تعدادی از مدارس این شهر برگزار کرد. نتیجه اجرای این طرح انتخاب تعدادی دانش آموز مستعد بود که تمرینات خود را آغاز کرده‌‌اند.

گروهی از مربیان دوومیدانی ایلام که همکاری خود را با کانون مهرعظام این شهر آغاز کرده‌اند، با حضور در تعدادی از مدارس ایلام با انجام پیکرسنجی و همچنین تست فنی، نفرات مستعد را انتخاب و برای حضور در مهرعظام معرفی کردند.

این استعدادیابی در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان انجام شد که متولدین 85 تا 88 در رده سنی نوجوانان و متولدین 90 تا 92 هم در نونهالان انتخاب شدند.

پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، دو نیمه استقامت، دو استقامت و  200 متر از جمله موادی هستند که استعدادها در آنها شناسایی شده‌اند.


اخبار روز

سایر