آموزش شنا به 240 عضو کانون مهرعظام بیرجند

کانون بیرجند باشگاه مهرعظام در ادامه برنامه‌های خود برای 240 نفر از اعضای خود یک دوره کلاس آموزشی شنا برگزار کرد.  

به گزارش روابط عمومی باشگاه مهرعظام؛کانون مهرعظام بیرجند برای آموزش شنا به اعضای خود یک دوره کلاس آموزشی را در استخر شهید رضوی نژاد بیرجند آغاز کرد.  این دوره آموزشی ویژه پسران از روز جمعه 11 اسفند شروع شده و قرار است 240 عضو این کانون در 12 جلسه شنا را یاد بگیرند.

این دومین دوره آموزش مقدماتی شنا در کانون مهر عظام بیرجند است که با حضور ۲۴۰ نفر برگزار می‌شود. در اولین دوره هم همین تعداد آموزش دیده بودند و این روند ادامه پیدا می‌کند تا تمام 1300 عضو این کانون دوره کامل آموزش شنا را پشت سر بگذارند.

طبق برنامه ریزی انجام شده، ورزشکاران عضو کانون مهرعظام بیرجند در تمام رده‌های سنی در رشته‌های فوتبال، فوتسال و دوومیدانی آموزش شنا می‌بینند. 

اخبار روز

سایر